Doğan Çocuk Evi

Çocuklarınızı daha iyi anlamak, onlarla daha iyi iletişim kurmak ve aklınıza gelen bir çok konuda personelimizden yardım almak için...

      BİR GÜNÜMÜZ 
 

<div>&nbsp;</div> <p><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #222222; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: Arial">&nbsp;:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 16pt;">):):):) DOĞAN &Ccedil;OCUK EVİNDE BİR G&Uuml;N&Uuml;M&Uuml;Z :):):):)</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><font size="3">SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ</font></span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"> </span></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #222222; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">G&uuml;n her sabah &ldquo;serbest zaman etkinliği&rdquo; adı altında bir saatlik oyun uygulaması ile başlar. &Ccedil;ocuk bu etkinlik sırasında ilgi ve ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda kendi kendine karar alma, aldığı kararı uygulama ve bu uygulamanın sonu&ccedil;larını g&ouml;rme fırsatı bulur.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: purple; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: purple; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&Ccedil;ocuğun karar alma,</span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: purple; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> </v:shapetype></span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: purple; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">aldığı kararları uygulayabilme ve zamanını uygun şekilde ortaya kullanabilme alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. &Ccedil;ocuk yaratıcılığı kullanarak, sorun &ccedil;&ouml;zme, sosyal ilişkiler kurma deneyimlerini yaşar. &Ccedil;ocukların serbest zaman etkinliklerinde yaptıklarını s&ouml;zl&uuml; ifade ederken dil gelişimine katkı sağlanır onların yaptıkları ile ilgili değerlendirme yapmalarına fırsat yaratır. </span></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #222222; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p> <h1 style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12pt;">ANADİLİ ETKİNLİĞİ</span></span></h1> <h1 style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&Ccedil;ocukların dil gelişimini ve T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;yi d&uuml;zg&uuml;n kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkan tanımak ve &ccedil;evre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak i&ccedil;in g&uuml;nl&uuml;k planda yer alan bu faaliyetlerde şarkılar, şiirler, tekerlemeler s&ouml;yleyip, parmak oyunları oynanır, bilmeceler sorulup, dramatizasyonlar yapılır. </span></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #222222; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></h1> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&Ccedil;ocukların gelişim d&uuml;zeylerine, ilgi ve ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirmelerine olanak sağlanır. &Ccedil;ocuklarda &ouml;ğrenme merakı ve isteği uyandırılır. </span></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #222222; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">Anadili ve &uuml;nite etkinliklerinde &ccedil;ocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, fikir belirtme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı &ouml;ğrenirler. </span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: #ff9900; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><font size="3">SANATSAL ETKİNLİK&nbsp;</font></span></b><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"> </span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: #3366ff; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">İşlenen &uuml;niteye paralel giden temel deneyim eşliğinde</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"> </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&ccedil;ocuğun yaratıcı bir bi&ccedil;imde &uuml;r&uuml;n oluşturması,farklı malzemeleri tanıması ve kullanması ,sanata ve yaratıcılıklarına</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"> </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">y&ouml;nelik ve&nbsp;ilgilerinin uyandırılması hedeflenmektedir</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;">.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><font size="3">OYUN ETKİNLİĞİ</font></span></b></font></span></b></p> </span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><font size="3">KAVRAM &Ccedil;ALIŞMALARI</font></span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">Kavram &ccedil;alışmaları ile &ccedil;ocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmaya &ccedil;alışılır. Bunun i&ccedil;in ger&ccedil;ek obje ve materyallerle gerekli &ouml;ğrenme ortamları hazırlanarak &ccedil;ocukların renk, sayı, şekil, uzaysal ve alansal kavramları kazanmaları sağlanır. </span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&Ccedil;ocukları ilk&ouml;ğretim olgunluğu d&uuml;zeyine ulaştırmak i&ccedil;in kavram &ccedil;alışmalarında somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;">.&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><b><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: fuchsia; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></b><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></b><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><font size="3">OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK &Ccedil;ALIŞMALARI</font></span></b><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;"> </span></b></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&Ccedil;ocukların dikkat s&uuml;relerini uzatma, verilen y&ouml;nergeleri anlayarak uygulama, ince kas gelişimini destekleme ve el-g&ouml;z koordinasyonu geliştirme amacı ile yumuşak malzemeleri şekillendirme, makas tutma, hikaye oluşturma, sesleri tanıma ve &ccedil;izgi &ccedil;alışmalarına yer verilir.</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><font size="3">FEN VE DOĞA &Ccedil;ALIŞMALARI</font></span></b><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"> </span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: lime; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;">Bu ders saatinde </span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;">&ccedil;ocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"> </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">geliştirmek, neden-sonu&ccedil; ilişkilerini anlamaya,</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;"> </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&ccedil;evrelerini</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"> </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">g&ouml;zlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla; &uuml;nite konularına g&ouml;re yapılandırılmış ya da spontane olarak</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"> </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">gelişmesine olanak sağlanmış g&ouml;zlem-inceleme-araştırma-keşfetme ve deneme etkinlikleri d&uuml;zenlenir. &Ccedil;ocuklar</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;"> </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">bu etkinlik sırasında &ouml;ğretmenleri ile birlikte</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;"> </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">nesne, olay,</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;"> ya da durumları izler, inceler, keşfeder, dener ve &ccedil;ıkarımlarda bulunurlar.</span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: lime; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: lime; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;Bu etkinliklerde bilgileri birleştirerek yeni kavramlar geliştirir; d&uuml;nyayı araştırırken &ccedil;ocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar. Yine bu saat i&ccedil;erisinde d&uuml;zenlenen Mutfak faaliyetleri ile &ccedil;ocuklar basit g&uuml;nl&uuml;k işleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tadlar keşfedebilmenin mutluluğunu yaşarlar.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: lime; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: lime; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 9pt;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; color: #ff9900; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #3366ff; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></o:p></span></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 9pt;"><font size="3"><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">M&Uuml;ZİK</span></b><b><span style="font-family: 'Comic Sans MS';"> </span></b><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">ETKİNLİĞİ</span></b></font></span></p> </span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;bağcılar yuva bağcılar anaokulu bağcılar kreş bağcılar &ccedil;ocukevi bağcılar yuva bağcılar anaokulu bağcılar kreş bağcılar oyun bağcılarda oyun grubu bağcılarda &ccedil;ocuk&nbsp;oyunlar bağcılardaki oyun grubu bağcılarda anaokulu bağcılarda kreş bağcılarda yuva bağcılarda anaokulu&nbsp;</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; </span></b></font><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&Ccedil;ocuklarla eğlenerek ritim duygusunu aşılama,farklı m&uuml;zik aletlerini tanıma ve kullanmalarına ortam sağlama, ses ve hareketlerle m&uuml;zik duygusunun gelişmesine yardımcı olmak, bu alanda yeteneği olan &ccedil;ocukların keşfine katkı sağlamak amacıyla m&uuml;zik etkinliği yapılmaktadır.</span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt;">&nbsp;Değişik y&ouml;relere ve k&uuml;lt&uuml;rlere ait m&uuml;zikler dinleterek &ccedil;ocuklarda var olan m&uuml;zik kulağının gelişmesi sağlanır.&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; color: #3366ff; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><o:p></o:p></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><font size="3">&nbsp; </font></span></b><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&Ccedil;ocuklarla iletişim kurmanın onların d&uuml;nyasını paylaşmanın bir &ccedil;ok yolu vardır. Oyun bu yolların en doğalıdır.&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; color: #ff9900; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;&Ccedil;ocuğun en ciddi uğraşı oyundur.&nbsp;&Ccedil;ocuk &ouml;ğrenebildiklerinin b&uuml;y&uuml;k bir kısmını oyun yoluyla &ouml;ğrenir. Oyun &ccedil;ocuğun eğlenmesinin yani sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal akanlarda desteklenmesini sağlar. </span></span><span style="font-family: 'Comic Sans MS'; color: #3366ff; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #3366ff; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span style="line-height: 115%; font-size: 16pt;">REHBERLİK VE PRİKOLOJİK DANIŞMANLIK</span></b></div> </span></p> <div style="text-indent: 35.4pt; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Rehberlik bireyi(&ccedil;ocuğu) tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemi &ccedil;&ouml;zmesi, ger&ccedil;ek&ccedil;i kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini gelişmesi, &ccedil;evresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlaması ve b&ouml;ylece kendini ger&ccedil;ekleştirmesi i&ccedil;in y&uuml;r&uuml;t&uuml;len hizmetlerdir.</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Rehberlik servisimizde &lsquo;<b>&rsquo;Aile i&ccedil;i iletişim seminerleri</b> &lsquo;&rsquo; verilerek ailede doğru bilinen yanlış davranışların d&uuml;zeltilip farkına varılması ve geleceğimiz olan &ccedil;ocuklarımızla doğru iletişim kurmaya y&ouml;nelik &ccedil;alışmalar yapılmaktadır. Rehberlik hizmetlerinde &ouml;ğrenciyi yakından tanımak ama&ccedil;tır<span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;">.</span></span></div> <div style="text-indent: 35.4pt; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;">&nbsp;</span><b>REHBERLİK SERVİSİMİZDEKİ PSİKOLOJİK VE GELİŞİM TESTLERİ</b></span></div> <div style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt"><b>ZEKA &ndash; GELİŞİM - ALGI TESTLERİ</b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b>AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)</b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0-6 yaş arasındaki &ccedil;ocuklara uygulanır. Aile ile birlikte yapılan bir gelişim tarama testidir.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b>&nbsp;</b><b>DENVER II GELİŞİM TARAMA TESTİ</b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0-6 yaş arasındaki &ccedil;ocuklara uygulanır. Aile ile birlikte yapılan bir gelişim tarama testidir.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b>&nbsp; GESSSEL G&Ouml;RSEL ALGILAMA TESTİ</b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 yaş 6 ay arasındaki &ccedil;ocuklara uygulanır. Motor algılamayı &ouml;l&ccedil;er.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b>&nbsp;C.A.T. (&Ccedil;OCUK ALGILAMA TESTİ)</b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 yaş ile 10 yaş arasındaki &ccedil;ocuklara uygulanır. &Ccedil;ocukların psikolojik problemlerin tespitinde kullanılır.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b>LUİSA D&Uuml;SS (HİKAYE TAMAMLAMA TESTİ)</b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; line-height: normal; text-indent: 35.4pt"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3 yaş ile 10 yaş arasındaki &ccedil;ocuklara uygulanır. &Ccedil;ocukların psikolojik problemlerin tespitinde kullanılır. CAT ile birlikte uygulanır.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b>&nbsp;</b><b>METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ</b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Okula başlayacak olan &ccedil;ocukların okul hayatına hazır olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla uygulanır.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b>GOODENOUGH- HARRİS</b><b> (BİR İNSAN &Ccedil;İZ TESTİ)</b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ccedil;ocukların &ccedil;evreye bakış a&ccedil;ılarını ve tahmini zeka yaşlarını tespit etmek amacıyla kullanılır.<b>&nbsp;&nbsp; </b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><b>AİLE &Ccedil;İZ RESİM TESTİ</b></div> </span></p> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&Ccedil;ocuğun aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile i&ccedil;inde nerede g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; &ouml;ğrenmek, bu konuda sıkıntısı olan &ccedil;ocuklarla birebir ilgilenmek.</span></div> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p>UÇURTMA ŞENLİĞİMİZ

:)BİLİM MÜZESİNE GİDİYORUZ:)

HAVACILIK MÜZESİNE GİDİYORUZ

KARNE ŞENLİĞİ:)

İletişim Cep Numarası: 0533 769 67 57


Ön Kayıt Formu
Gerekli Belgeler

Mesaj Yaz
Mesajları Oku

 
 

Online: 1
Bugün: 58
Bu Ay : 591
Bu Yıl : 44772
Toplam: 200768

İSTANBUL
Yönetici Girişi
Bağcılar Anaokulu-Bağcılar Yuva-Bağcılar Çocuk Evi-Bağcılar Kreş-Bağcılar Anaokulları-Bağcılar Yuvaları-Bağcılar Çocuk Evleri-Bağcılar Kreşleri-Okul Öncesi-Okul Öncesi Eğitimi-Okulöncesi-Doğan Çocuk Evi- Doğan Eğitim Kurumları-Doğan Okul Öncesi-Okul Öncesi Anaokulu -Okul Öncesi Eğitim-Okul Öncesi Akademi-Çocuk Akademisi-
DOĞAN ÇOCUK EVİ 2010